Jak vidí budoucnost ČVUT rektor Vojtěch Petráček?

Setkání s rektorem ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

Přihlásit se na akci můžete do 11. 4. 2019, kapacita místnosti je omezena.
16. dubna 2019
ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6-Dejvice, budova A, 3. patro, přednášková místnost A303
17:00
* Jaké jsou silné stránky ČVUT? * Co se nám daří? * Kde vidím potenciál? * Jak si můžeme vzájemně pomoci?
aktualita akce

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. si za svou kariéru prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika.

Vede vědecký tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky.

Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze.